Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Js-Group Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Js-Group Oy:n tietosuojaselosteet

Js-Group Oy:n keskeisimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla.

Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.

  • Asiakasrekisteri
  • Sähköisen viestinnän rekisteri
  • Rekrytointirekisteri
  • Kumppanirekisteri